Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

Recenzie

Peter May: Výnimoční ľudia

Pôvodom škótsky spisovateľ Peter May v thrilleri Výnimoční ľudia prináša presne ten typ deja, za ktorý budú vďační priaznivci detektívnych príbehov. Excelentná príprava autora v oblasti kriminalistiky, tajomné indície a presahy do sveta elít predurčujú Výnimočných ľudí na úspech.

Recenzie

Údolie ľalií

V slovenskej fantastike sa prostredníctvom Údolia ľalií ozval hlas hľadajúci skôr povahu rozprávania a skúmajúci motiváciu konania postáv než len jednoducho opisujúci dej. Vyrozprávané jazykom využívajúcim nezvyčajné slová sú príbehy nakoniec aj tak do veľkej miery správou o súčasnosti a hlavné postavy románu opúšťajú spoločný priestor s podivuhodnou skúsenosťou.

próza

Ako som prestal byť spisovateľom

Prochaskove prózy - Z tohto sa dá spraviť niekoľko poviedok a Ako som prestal byť spisovateľom - majú výrazne autobiografický rozmer a vychádzajú z reálií mesta počas jeho sovietskej éry, hoci pre autora - vzdelaním botanika - je literárnym domovom celá krajina okolo Karpát. Blízky dotyk s prírodou, citlivosť voči pohybom dejín a imaginatívna práca s pamäťou sú nosnými znakmi celého Prochaskovho diela a vedú k úvahám nad stredoeurópskou verziou magického realizmu.

Správy

1báseň - Leto s Krchovským

Konečně roztály květy zla na okně ptačí zpěv jinak zní... tak nějak barokně – zima je v prdeli! Teď spěje jaro k ní po hrůzách gotických horory barokní

Najnovšie články